Wat is 3D print

Ook wel Additive Manufacturing, Rapid Prototyping of Rapid Manufacturing genoemd, is een productietechniek waarbij een digitaal bestand omgezet wordt naar een tastbaar object.
Het object wordt laagje voor laagje opgebouwd door de 3D-printer.
Het printen van een beeld duurt tussen de 7 en +/- 20 uur, ligt aan de grootte van het beeld.
Ik werk met PLA, maar wat is PLA?

PLA is biologisch en biologisch afbreekbaar. Dit zijn de meest opvallende eigenschappen, vooral gezien het feit dat de ene niet automatisch de andere impliceert. Biobased zijn houdt in dat het materiaal is afgeleid van biomassa. Wat betreft biologisch afbreekbaar, ondergaat PLA een transformatie in natuurlijk materiaal, zoals water, koolstofdioxide en composiet. Dit proces wordt uitgevoerd door micro-organismen in de omgeving en is sterk afhankelijk van omstandigheden zoals temperatuur en vochtigheid.

PLA is een thermoplastisch materiaal, wat betekent dat het kan worden gesmolten en opnieuw wordt vormgegeven zonder de mechanische eigenschappen ervan aanmerkelijk te verslechteren. Daarom is PLA mechanisch recyclebaar.

* Het is afgeleid van hernieuwbare bronnen, een scherp contrast met de op aardolie gebaseerde kunststoffen, die een eindige beschikbaarheid hebben.

* Dichtbij) koolstofneutraal: zijn hernieuwbare bronnen absorberen daadwerkelijk koolstof.

* Het geeft geen giftige dampen af als het zuurstof bevat.

* Economisch potentieel: biokunststoffen bieden een groeiende markt, met kansen voor het scheppen van werkgelegenheid en ontwikkeling van plattelandsgebieden Europese bioplastics, schat dat tegen 2030 tot 300.000 hooggekwalificeerde banen zullen worden gecreëerd in de Europese bio-markt, meer dan 10 keer de huidige aantallen.

* PLA-plastic wordt door de Amerikaanse Food and Drug Administration als veilig herkend. Bovendien is het veilig voor alle toepassingen van voedselverpakkingen.

* Zijn niet-toxiciteit heeft de opname in medische toepassingen mogelijk gemaakt.